Word abonnee

Dossier Kifid - Een klacht

Uitspraak Geschillencommissie ‎Financiële Dienstverlening ‎5 maart 2015, nr. 2015-071 Consument heeft per 1 juni 2008 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Aangeslotene. In de polisvoorwaarden is uitgesloten van dekking:  ' een ziekte, aandoening, gebrek  en/of letsel waarvan de verzekerde op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn op de in...

Log in om te lezen

Inloggen

Of

Mr. W.E. (Wike) Noordhoorn Boelen

De auteur is advocate bij Ekelmans & Meijer te Den Haag.

Andere artikelen: Editie 845 - juni 2015

-->