Word abonnee

NVGA Academy gaat van start met eerste bijeenkomst POG

Met ingang van 20 juni 2022 gaat de NVGA Academy van start. In deze NVGA Academy zullen de NVGA en de Stichting Assurantie Registratie (SAR) nauw samenwerken om invulling te geven aan de doelstelling om de kennis en kunde van medewerkers van Gevolmachtigd Agent-kantoren (GA) naar een hoger niveau te tillen. De SAR heeft een aantal praktijkgerichte cursussen ontwikkeld voor medewerkers van GA-kantoren, met als belangrijkste onderwerpen: POG, Klantbelang Centraal, Werkprogramma Risicobe...

Log in om te lezen

Inloggen

Of

Andere artikelen: Artikelen

-->