Word abonnee

Weer stappen gezet bij schuldenaanpak

Naar schatting 1 op de 6 huishoudens heeft problematische schulden. Het schuldenprobleem in Nederland is dus aanzienlijk. En door de coronacrisis zal dat probleem waarschijnlijk alleen maar toenemen. De overheid wil de schuldenproblematiek aanpakken en in verschillende stappen terugdringen. Zo is in het najaar van 2020 het beslag- en executierecht al aangepast. Per 1 januari 2021 zijn de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) gewijzigd...

Log in om te lezen

Inloggen

Of

Andere artikelen: Artikelen