Word abonnee

ACIS-symposium: Knelpunten in het verzekeringsrecht 2022

30.09.2022 Amsterdam

Op 30 september 2022 vindt het ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht plaats. Op deze dag zullen diverse juristen een blik werpen op een aantal juridische issues die de aandacht verdienen van professionals in de verzekeringsbranche, zoals de bereddingsplicht, de expertisekosten, coassurantie, de directe actie, de en-bloc-clausule en zelfs duurzaamheid. 

 • Datum: 30 september 2022
 • Tijd: 12.30 - 17.30 uur
 • Locatie: Industrieele Groote Club, Dam 27, AmsterdamOpleidingenVakkennis
 • Organisatie: UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) in samenwerking met JPR Advocaten, het Eggens Instituut en Uitgeverij Paris

Programma

 • 12.30 uur: Ontvangst en registratie
 • 13.00 uur: Opening door de dagvoorzitter: Mw. dr. M.H. Pluymen (advocaat te Deventer bij JPR advocaten)
 • 13.05 uur: Prof. dr. M.L. Hendrikse (o.a. hoogleraar Handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit, tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar en directeur ACIS): ‘De bereddingsplicht in het verzekeringsrecht: enige opmerkingen naar aanleiding van HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:588’
 • 13.30 uur: Mw. mr. P. van Haastrecht-van Kuilenburg (secretaris Geschillencommissie Kifid, promovenda Open Universiteit en verbonden aan ACIS): ‘Art. 7:977 BW: een opmerkelijke bepaling in de wettelijke regeling aangaande de levensverzekering’
 • 14.00 uur: Mw. mr. M. de Vries (jurist bij Achmea Schadeverzekeringen en promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam): ‘Expertisekosten in het verzekeringsrecht’
 • 14.30 uur:  Mw. dr. J.I. Roos (advocaat te Amsterdam bij Codex Mulder advocaten en verbonden aan ACIS): ‘Juridische aspecten van co-assurantie’
 • 15.00 uur: Pauze
 • 15.30 uur: Mw. mr. E. Jacobs (secretaris Geschillencommissie Kifid, docent privaatrecht Open Universiteit, promovenda Universiteit van Amsterdam en verbonden aan ACIS): ‘Privaatrechtelijke aspecten van de zorgverzekeringsovereenkomst’
 • 16.00 uur Dr. K. Engel (medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS): ‘De directe actie in het verzekeringsrecht’
 • 16.30 uur:  Dr. W.C.T. Weterings (advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten, universitair hoofddocent Tilburg University en verbonden aan ACIS): ‘De en-bloc-clausule in het verzekeringsrecht’
 • 17.00 uur: Prof. dr. J.G.J. Rinkes (o.a. hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam en verbonden aan ACIS): ‘Duurzaamheid in het verzekeringsrecht’
 • 17.30 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna borrel

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor dit symposium kan via acis@uva.nl of kijk op de website van ACIS.
Voor ACIS-onderzoekers, Master Verzekeringskunde-studenten/alumni en leden van het Verbond van Verzekeraars is deelname gratis. Prijs voor andere geïnteresseerden: € 249.

 

Meer evenementen en webinars

-->