Word abonnee

Federatiewebinar Bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR

22.06.2021 Schade 2021 Evenement

Op 22 juni 2021 vindt het derde en laatste lentewebinar van de Federatie van Assurantieclubs plaats. Dit keer gaat het over de bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op 1 juli 2021 gaat de WBTR in. Adviseurs kunnen hun klanten wijzen op de gevolgen van die wet. Vooral voor zakelijke klanten, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties, maar ook voor particuliere klanten met een vrijwillige (of betaalde) bestuursfunctie is de wet van belang. Daarnaast komt in het webinar de bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen en het verzekeren van de daarmee verband houdende risico's aan bod.

  • Datum: 22 juni 2021
  • Tijd: 16.30-17.30 uur
  • Locatie: online evenement

Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontvangt tiijdens het webinar Kathelijne Baetsen, advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten, en Bjorn van der Poel, manager Bestuurdersaansprakelijkheid bij Markel Insurance. De volgende onderwerpen bespreken zij: 

  • Wat houdt de WBTR in?
  • Wanneer is een bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk jegens de rechtspersoon waarvan hij bestuurder/toezichthouder is of jegens schuldeisers van die rechtspersoon?
  • Wat is de rechtsregel?
  • Wat volgt uit de jurisprudentie?

Door voorbeelden uit de praktijk geven zij de kijkers praktische handvatten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid speelt voor alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders een steeds belangrijkere rol. Dat is niet alleen bij professionele verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, maar ook bij non-profitorganisaties; zelfs als de bestuurder of toezichthouder geen (vrijwilligers)vergoeding ontvangt voor zijn of haar rol als bestuurder of toezichthouder.

Al jaren worden er over bestuurdersaansprakelijkheid de volgende twee vragen gesteld:

  • Waarom zou je risico willen lopen om in je privévermogen te worden aangesproken als je in je vrije tijd als vrijwilliger de lokale vereniging of stichting aan het helpen bent?
  • Waarom zou je – als vereniging/stichting – niet alle vrijwilligers beschermen tegen mogelijke claims in hun privévermogen?

Zelfs als een bestuurder niets te verwijten valt, kunnen de juridische kosten behoorlijk oplopen. Daarom zijn er bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. De gedachte dat – mocht er onverhoopt een claim in privé worden ingesteld – er een professionele partij is die niet alleen deze kosten draagt, maar ook de begeleiding biedt bij het voeren van verweer en het afwikkelen van de claim, kan de nodige rust en comfort bieden.

Nieuw: de WBTR

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt en verscherpt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De nieuwe wet sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande regels voor de NV/BV in het Burgerlijk Wetboek. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Bij faillissementssituaties is er een extra risico voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële stichtingen en verenigingen. Veel organisaties zullen mogelijk hun statuten en reglementen moeten aanpassen aan de nieuwe wet. Sowieso is het belangrijk om alert te zijn op de nieuwe regels en deze bij een eerstvolgende vergadering van het bestuur/de RvT te agenderen.

Voor wie is het webinar?

Dit webinar is met name bedoeld voor de adviseur van zakelijke klanten, zoals verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s (mkb) en VVE’s. Maar het webinar is ook de moeite waard voor adviseurs die particuliere klanten goed willen informeren over de nieuwe wet WBTR.

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending te bekijken.  Aan niet-leden wordt alleen gevraagd of de besturen van assurantieclubs hen mogen benaderen met de vraag om lid te worden.

Meld je hier aan

Meer evenementen en webinars

-->