Word abonnee

SAR-themamiddag ‘Brandt het of brandt het niet?’

15.09.2022 Rotterdam 2022 Schade Evenement

Hoe zeker ben je dat je de brandverzekeringen voor een bedrijf goed hebt geregeld? En welke toekomstige ontwikkelingen spelen daarbij een rol? Je komt erachter op de 2 themamiddagen die de Stichting Assurantie Registratie (SAR) op 15 en 29 september 2022 organiseert.

  • Datum: 15 en 29 september 2022
  • Tijd: 12.30 - 17.30 uur
  • Locatie: VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum, Boompjes 251 te Rotterdam
  • Organisatie: Stichting Assurantie Registratie (SAR)

De themamiddag vindt plaats op zowel 15 als op 29 september 2022. Tijdens deze middag komen de volgende voor adviseurs interessante onderwerpen aan bod:

  • De nieuwe Assurantie A-Brand-opleiding
  • De Beursbrandvoorwaarden, VMZB 2021
  • De juridische duiding van de beursbrandvoorwaarden. Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen bij deze nieuwe voorwaarden?
  • Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe brandrisico’s?
  • Wat is de rol van de Stichting Salvage bij brandschade?
  • Sluit de Brand-opstalpolis nog aan bij de actualiteit?

Het programma begint om 13.00 uur. Vanaf 12.30 uur is er inloop, met een broodje. De middag eindigt om 17.30 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten met andere deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje.

 Meer over het programma

1. De nieuwe opleiding Assurantie A – Brand

Deze opleiding is letterlijk ‘brandnew’. In de opleiding komen alle belangrijke producten en ontwikkelingen op brandverzekeringsgebied aan de orde. Johan Zwaanswijk, programmamanager bij NIBE-SVV en hoofdredacteur van de Beursbengel, neemt je mee in de ontwikkelingen met betrekking tot de brandverzekeringsmarkt, beurs- en maatschappijvoorwaarden, schaderegeling, risicobeoordeling voor particulieren en bedrijven, preventiemaatregelen, et cetera.

2. De nieuwe beursbrandvoorwaarden VMZB 2021

Tijdens deze themabijeenkomst gaat advocaat Patrick van der Vorst vanuit juridisch perspectief in op de historie en de systematiek van de nieuwe beursbrandcondities VMZB 2021. Hij legt uit wat het verschil is tussen named perils-polis (zoals de VMZB 2021) en een all risks-polis en bespreekt de wijze waarop een rechter polisbepalingen interpreteert. Daarbij behandelt hij ook de hoofdlijnen van de materiële dekkingsomvang van de VMZB 2021 en wijst hij tevens op het belang van de voorganger, NBZB 2006.

Patrick van der Vorst is advocaat en partner bij het kantoor VanNiekerkCieremans Advocaten. Hij is gespecialiseerd in en adviseert en procedeert over allerlei typen polisgeschillen onder brandpolissen. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met brandregreskwesties, (beroeps)aansprakelijkheidszaken en CAR-disputen. 

3. De nieuwe beursbrandvoorwaarden kritisch bekeken

Vanuit zijn 40 jaar ervaring als makelaar in verzekeringen in de co-assurantiemarkt werpt Cees Kortleve een kritische blik op de nieuwe beursbrandvoorwaarden, de VMZB 2021. Naar zijn mening moeten polisvoorwaarden toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn voor de klant (leek). Uiteindelijk zijn polisvoorwaarden het enige concrete dat de klant ontvangt. De rest is uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en service.

4. Rol Stichting Salvage en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van brandrisico’s

In dit deel van de middag gaat jurist, schade-expert en salvage-coördinator Piet Bosman kort in op het doel, de organisatie en de activiteiten van de Stichting Salvage. Piet Bosman is al enige jaren aan de SAR verbonden als docent en doet dat met name vanuit zijn praktijk als schade-expert.

Vanuit zijn rol als salvage-coördinator kan hij een goede toelichting geven op de (steeds) grotere rol die de Stichting Salvage speelt bij de afwikkeling van brandschades.

In het tweede deel van zijn presentatie zal hij aandacht besteden aan de te verwachten nieuwe, maar voor de verzekeringspraktijk belangrijke ontwikkelingen, die nog flink wat voeten in de aarde zullen hebben bij brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars. Denk met name aan het toenemend aantal zonnepanelen, accuopslag, accugebruik, oplaadpunten, et cetera.

5. Sluit de brand-opstalpolis nog aan bij de actualiteit?

Bij het afwikkelen van opstalschades ontstaan steeds vaker knellende situaties. De gedachte bij het opstellen van een brandpolis is natuurlijk geweest dat als je getroffen wordt door een onvoorziene gedekte bouwkundige schade, de uitkering voldoende moet zijn om de opstal te herstellen in de oorspronkelijke staat. Een mooie gedachte en passend bij het indemniteitsbeginsel.

Maar in de praktijk neem het aantal voorbeelden toe van verzekerden die geconfronteerd worden met bouwvoorschriften waardoor zij voor het herstel extra investeringen moeten doen. Als je niet aan deze bouwvoorschrifen voldoet, krijg je simpelweg geen bouw- c.q. omgevingsvergunning. In de opstalpolis is hierin vaak voorzien via een overdekkingsclausule die bekend staat als ‘extra kosten op last van de overheid’. Maar deze kent echter een maximering, in de vorm van een vast bedrag of een percentage van de verzekerde som. Deze maximering matcht steeds vaker niet met de stijgende bouwkosten als gevolg van de stijging van grondstoffen en de stijging van de arbeidskosten. Er wordt een stijging van het aantal gevallen verwacht waarbij verzekerden niet meer volledig schadeloos gesteld kunnen worden.

Arno de Jong, senior loss adjuster en gerechtelijk deskundige bij Sedgwick, zal ingaan op mogelijke verzekeringstechnische oplossingen (die marktpartijen gezamenlijk zouden kunnen ontwikkelen) die beter aansluiten op de actualiteit.

Inschrijven

De kosten van deelname bedragen € 225. Schrijf je snel in, want door de voorinschrijving is inmiddels al meer dan de helft van de plekken bezet. Je kunt je aanmelden via deze link: mijn.sar.nu.

Niet-SAR-geregistreerde vakgenoten zijn ook welkom! Zij kunnen zich op de site van de SAR aanmelden.

Meer evenementen en webinars

-->