Word abonnee

Symposium Actualiteiten Verzekeringsrecht 2019

15.03.2019 Amsterdam Evenement
Op vrijdag 15 maart 2019 organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) in samenwerking met JPR Advocaten en Uitgeverij Paris het symposium 'Actualiteiten verzekeringsrecht 2019'. Diverse sprekers gaan in op onderwerpen als risicoverzwaring, het begrip 'redelijk handelend verzekeraar', het proportionaliteitsbeginsel, opzetclausule AVP 2000, verzekeringsvoorwaarden en dekkingsbepalingen.
 
 • Datum: 15 maart 2019
 • Tijd: 12.30-17.30 uur
 • Locatie: de Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam

Programma

 • 12.30 Ontvangst en registratie
 • 13.00 Opening door de dagvoorzitter: mw. dr. M.H. Pluymen (advocaat te Deventer bij JPR advocaten)
 • 13.05 Prof. dr. M.L. Hendrikse (o.a. hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit, tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar en directeur ACIS): 'Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht'
 • 13.30 Dr. K. Engel (medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS):
  'De reikwijdte van het begrip "redelijk handelend verzekeraar" in het kader van de verzwijgingsregeling ex art. 7:928-930 BW. Enige opmerkingen naar aanleiding van HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841'
 • 14.00 Mr. S.W.A. Kelterman (lid Geschillencommissie Kifid, promovendus OU en verbonden aan ACIS): 'Het proportionaliteitsbeginsel in het verzekeringsrecht'
 • 14.30 Dr. E.J. Wervelman (advocaat te Utrecht bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof
  's-Hertogenbosch en verbonden aan ACIS): 'Actualiteiten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering'
 • 15.00 Pauze
 • 15.30 Dr. D.B. Holthinrichs (secretaris Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS): 'Primaire dekkingsbepalingen en art. 6:248 lid 2 BW: verrassende en verstrekkende dekkingsbepalingen'
 • 16.00 Dr. S.Y.Th. Meijer (advocaat te Amsterdam bij NautaDutilh advocaten): 'Actualiteiten Verzekeringen en Wft/BGfo'
 • 16.30 Dr. W.C.T. Weterings (advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten en universitair hoofddocent Tilburg University): 'Naar een nieuwe redactie van de opzetclausule AVP 2000? Enige opmerkingen naar aanleiding van HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601'
 • 17.00 Prof. dr. J.G.J. Rinkes (o.a. hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en Vergelijkend Verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam en verbonden aan ACIS): 'Uitleg van verzekeringsvoorwaarden: een alternatieve benadering'
 • 17.30 Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna borrel

Deelname aan het symposium levert 4 NOvA-punten op. De toegangsprijs bedraagt € 249. Voor ACIS-onderzoekers, Master Verzekeringskunde-studenten en leden van het Verbond van Verzekeraars is deelname gratis, die kosten worden centraal afgerekend.

Aanmelden

Je meldt je aan door een e-mail te sturen naar acis@uva.nl.

 

Meer evenementen en webinars

-->