Word abonnee

Werkgeversaansprakelijkheid en de zorgplicht bij (letsel) schade van een zzp’er

Sinds de invoering in 1998 van lid 4 bij artikel 7:658 BW (Stb. 1998, 300) zijn vele vragen gerezen over de reikwijdte van dit artikellid. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt in ieder geval dat met dit artikellid beoogd was om 'ingeleend' personeel te beschermen. In het onderhavige arrest van de Hoge Raad stond de vraag centraal of artikel 7:658 lid 4 BW ook bedoeld is voor de toepassing op een zelfstandig...

Log in om te lezen

Inloggen

Of

Mr. M. van Pelt

De auteur is advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam.

Andere artikelen: Editie 819 - november 2012

-->