Word abonnee

Fintech

Deze whitepaper is gewijd aan diverse verzekeringsaspecten in de agrarische sector en bevat artikelen die eerder zijn verschenen in het  verzekeringsvakblad de Beursbengel.

Nederland is wereldwijd, na de Verenigde Staten, het tweede exportland voor landbouwproducten en landbouwgerelateerde zaken, zoals kassenbouw, melkrobots en landbouwmachines. De sector is nauw verweven met andere delen van de economie. Agrarische productie is niet mogelijk zonder toelevering van goederen en diensten.  Voordat ruwe agrarische producten  als voedingsmiddel op uw bord liggen, is er een complex proces van verwerking, handel en distributie aan voorafgegaan. De samenhangende keten van directe en indirecte activiteiten wordt vaak aangeduid als het agrocomplex. De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedraagt circa 51 miljard euro. Daarmee draagt het totale agrocomplex voor circa 7 procent bij aan het bruto binnenlands product en zorgt het voor ongeveer 8 procent van de nationale werkgelegenheid. De exportwaarde is groter (ongeveer 100 miljard euro). Maar dat komt grotendeels door de overslag van landbouwproducten in de Nederlandse havens. Veel citrusvruchten, bananen, et cetera uit landen in onder andere Zuid-Amerika, Azië en Zuid-Afrika komen aan in Nederlandse havens, waar zij worden overgeslagen en getransporteerd naar buitenlandse bestemmingen.

Belang van agrarische sector

De CBS-statistieken en factsheets op de website van het CBS illustreren het belang van de agrarische sector. Op veeteeltgebied telt Nederland circa 4 miljoen runderen, ruim 12 miljoen varkens en ongeveer 105 miljoen kippen. Er zijn ruim 17.000 melkveehouders. De varkenssector alleen al kent ruim 3.000 bedrijven. En dan hebben we het nog niet over andere bedrijfsactiviteiten als paarden- en geitenfokkerijen, enzovoorts. Ook de landbouw, met circa 54.000 bedrijven (onder andere akkerbouw en tuinbouw), is omvangrijk.

In zo’n veelomvattende sector zijn er ook veel financiële risico’s. Verzekeraars bieden voor veel van deze risico’s oplossingen, zoals je in deze whitepaper kunt lezen.

Inhoud van de whitepaper

  • Quality time advisering agrariërs
  • Valt er nog wat risico te managen in de agrarische sector?
  • Het verzekeren van weergerelateerde risico’s
  • De invloed van bouwvoorschriften op de herbouwwaarde van gebouwen in de agrarische sector
  • De milieuschadeverzekering
  • Agrarische schades en de financiële gevolgen
  • Elektronica en mechanica in de agrarische sector
  • Agrarisch werkmaterieel
  • De innovatieve wereld van de glastuinbouw
  • De kentekenplicht voor trekkers
Sort & filter
1 - 20 van 47
1 - 20 van 47
-->