Word abonnee

FORUM FLINK

FLINK is een inspirerend platform waarop ambitieuze financieel professionals kennis met elkaar uitwisselen. De ontwikkeling van jezelf en van je vak staat centraal. Doe mee. Begin een discussie. Stel een vraag. Deel ervaringen. Reageer op andere deelnemers. Verbind je met je vakgenoten en bouw waardevolle relaties op. Daar is dit platform voor bedoeld. De spelregels >.

• De inhoud van deze reacties valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Ook staan we niet in voor het waarheidsgehalte van de geplaatste beweringen. Reacties verschijnen direct op de website. Wij beoordelen je reactie na plaatsing.
• We verwijderen je reactie als die in strijd is met de wet, bedreigingen bevat, beledigend of discriminerend is, fatsoensnormen overschrijdt, herhaaldelijk wordt geplaatst, inhoudelijk niet relevant of commercieel is. Bij herhaaldelijke overtredingen nemen we technische maatregelen om verdere plaatsingen te voorkomen. Ook kunnen we de discussie bij een bepaald onderwerp sluiten.
• We juichen een levendige en open discussie over vakinhoudelijke verzekeringsonderwerpen op de website toe. Onderschrijf daarom je reactie met je werkelijke naam en toenaam.
• Met jouw inzending geef je toestemming aan ons om je bijdrage geheel of gedeeltelijk weer te gebruiken in een databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of op een online netwerk.