Word abonnee

Zorgplicht en overlijdensrisicoverzekeringen

Artikel 4:20 Wft 1. Voorafgaand aan het adviseren, het verlenen van een beleggingsdienst, het verlenen van een nevendienst of de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product niet zijnde een financieel instrument verstrekt een beleggingsonderneming of financiëledienstverlener de consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, de cliënt informatie voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van die dienst of dat ...

Log in om te lezen

Inloggen

Of
WWW.VOOG.NL-118

Mr. I. (Dik) van Velzen

De auteur († 2020) was senior programmamanager bij NIBE-SVV te Hilversum.

Andere artikelen: Editie 888 - oktober 2019