Word abonnee

Waarom groene daken zo’n slimme investering zijn

Risicobeheersing gaat al lang niet meer alleen over verzekeringen. De gesprekken met ondernemers gaan steeds meer over risico-inzichten, preventiemaatregelen en slimme oplossingen. Voor ondernemers is de investering in preventiemaatregelen nóg interessanter als deze niet alleen beschermen, maar ook besparingen opleveren. Een groen dak is zo’n slimme investering.

Groene daken zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast. Daken en riolen staan namelijk steeds meer onder druk door de klimaatverandering en de ‘verstening’ in Nederland. Zonder tegenmaatregelen wordt het risico op waterschade alleen maar groter.

Zonnepanelen met groen is het slimste wat je kunt doen

De klimaatverandering zorgt voor meer stortbuien: alleen de afgelopen vijf jaar al is het risico op extreem weer verdubbeld. Dat betekent dat daken en riolen steeds vaker in korte tijd veel regenwater verwerken en afvoeren. De verstening helpt daar niet bij. Natuur en groen verdwijnen steeds meer uit onze leefomgeving, waardoor regenwater niet meer de kans krijgt om in de bodem weg te zakken.

Niet voor niets zetten gemeenten en waterschappen bij watermanagement vol in op vergroening. Als we in Nederland groene daken zien, is dat vooral in woonwijken. Terwijl een groen dak pas écht zoden aan de dijk zet op de grotere dakoppervlakten van bedrijfspanden, loodsen en schuren.

Wateroverlast voorkomen

Wateroverlast kan ondernemers veel schade opleveren. Als riolen de toestroom van regenwater niet meer aankunnen, staan straten blank. Het water loopt kelders en lagergelegen magazijnen in en maakt de voorraad onbruikbaar. Als de afwatering op het dak de enorme watertoevoer niet zo snel kan verwerken, ontstaan lekkages in het pand, soms stroomt het water langs de wanden naar beneden. Onder de zware druk kunnen daken zelfs deels instorten of volledig bezwijken.

Op die schade zitten ondernemers natuurlijk niet te wachten. Bekende voorzorgsmaatregelen zijn het schoonmaken van dakgoten en regenpijpen en de jaarlijkse dak­inspectie door een expert. De controle van de dakbedekking, hemelwaterafvoeren en noodover­lopen zijn vooral belangrijk bij platte daken, die nu eenmaal gevoeliger zijn voor lekkages.

Wat minder bekend is onder ondernemers, is het groene dak als preventiemaatregel. Een groen dak is een bijzonder effectieve oplossing om waterschade in én rondom het bedrijfspand te voorkomen. Doordat een groen dak bovenop de waterdichte bestaande laag dakbedekking ligt, is het volledig waterdicht. En dat blijft zo, wel veertig tot vijftig jaar lang. Want zo lang gaat een groen dak mee. Dankzij de bescherming van de planten hebben weer en wind geen vat meer op de dakbedekking en zijn lekkages verleden tijd.

Bovendien is het groene dak van groot belang voor een duurzaam waterbeheer. Een groen dak zorgt namelijk voor een betere buffering en regulering van hemelwater dan een standaard dak. De planten op een groen dak houden maar liefst 50 procent van het regenwater vast en geven het langzaam weer af.

Wat is een groen dak?

Een groen dak is een plat of hellend dak met planten. Er zijn verschillende soorten groene daken:

  • Extensief groen dak, beter bekend als sedumdak: sedum is een lichtgewicht vetplantje, dat goed tegen langdurige droogte én een forse regenbui kan. Dit groene dak heeft weinig onderhoud nodig: zo’n twee keer per jaar extra water en voedingsstoffen geven en wat onkruid wieden.
  • Semi-intensief groen dak: dit dak biedt meer biodiversiteit en is vergelijkbaar met een tuin. De dakbegroeiing bestaat bijvoorbeeld uit een mix van kleine en wat grotere planten en struikjes, ook kleine waterpartijen zijn mogelijk. Op dit dak is maandelijks licht onderhoud nodig, zoals in een tuin op de grond.
  • Intensief groen dak: een volwaardig groen parklandschap op het dak van bijvoorbeeld een parkeergarage. Denk aan een groot grasveld, bomen, struiken, terrassen, wandelpaden, bankjes en grote waterpartijen. Op dit dak is bijna wekelijks onderhoud nodig.

Of een dak geschikt is als groen dak, hangt van twee factoren af. Allereerst moet de bestaande dakbedekking waterdicht zijn. Die dient namelijk als basis voor het groene dak. Daarnaast moet de dakconstructie de extra belasting aankunnen. Dit is eenvoudig terug te vinden in de bouwtekeningen, maar ook op te vragen bij het Kadaster. Bij grote twijfel aan de kwaliteit van het dak is een onafhankelijke dakinspectie aan te bevelen.

Slimme investering

Zoals gezegd is een groen dak voor ondernemers een slimme investering in schadelastreductie. Voor zowel de ondernemer als zijn leefomgeving nemen de risico’s op waterschade af. De financiële voordelen reiken echter nog verder en gaan hand in hand met de talrijke ecologische voordelen.

Groene daken dragen bij aan schadelastreductie en klimaatbeheersing en gaan zeker twee keer langer mee dan grijze daken

Een investering in een groen dak is een investering in de levensduur van het dak. Groene daken gaan minstens twee keer langer mee dan standaard daken, dat betekent een flinke besparing op vervangingskosten. Een grijze dakbedekking verslijt meestal binnen twintig jaar, omdat de teerlaag continu uitzet en krimpt door UV-stralingen. De planten op een groen dak beschermen de bitumen dakbedekking juist tegen alle weersinvloeden en leggen daarmee in feite het verouderingsproces stil. Een mooi voorbeeld is het groene dak op het Rockefeller Center in New York, dat ligt er al sinds de jaren dertig picobello bij.

Dat dit een ondernemer op de lange termijn handenvol geld bespaart, is geen moeilijke rekensom. De terugverdientijd van een groen dak is zeven jaar. Vaak zelfs korter, omdat de meeste ondernemers in aanmerking komen voor investeringsaftrek vanuit de MIA/Vamil. Het rendement van een groen dak is 6 procent, veel hoger dan op een spaarrekening. Een groen dak levert een energetische waarde van 5 euro per m2 op.

En natuurlijk levert een groen dak een prachtige bijdrage aan het groene en duurzame imago van het bedrijf. Een groen dak is een verademing voor de leefomgeving. De beplanting trekt bijen, vlinders en vogels aan en zorgt voor meer biodiversiteit, CO2-reductie, een betere luchtkwaliteit en een lagere omgevingstemperatuur. Ook in het pand verbetert het werkklimaat. Het is binnen aanzienlijk koeler in de zomer en bovendien houdt de begroeiing omgevingsgeluid tegen. Onderschat ook de rustgevende werking van het groene uitzicht niet.

Zonnepanelen en groen dak

En het wordt nog mooier. Want combineert de ondernemer zijn groene (sedum)dak met zonnepanelen, dan verdient hij die zonnepanelen veel eerder terug. Zonnepanelen hebben namelijk een hoger rendement als ze op een groen dak liggen: wel 4 tot 8 procent meer.

Hoe koeler de ondergrond, hoe beter zonnepanelen functioneren, omdat ze hun warmte beter kunnen afvoeren. Op een zwart dak kan de temperatuur in de zomer oplopen tot wel 80 °C, veel hoger dan de omgevingstemperatuur. Op een groen dak is het gemiddeld juist 10 procent koeler dan de gemeten buitentemperatuur. Deze verkoeling komt door de verdamping van het vocht dat de planten vasthouden. Zonnepanelen werken dus veel beter op een groen dak.

Een groen dak werkt preventief en is een lonende investering

De besparing komt ook uit een andere hoek. Binnen twintig jaar is een dak met zonnepanelen aan vervanging toe. Dan moeten alle zonnepanelen van het dak af – en daarna weer terug erop. Een flinke extra kostenpost, met een behoorlijk risico op schade aan de zonnepanelen. Met een groen dak zijn die extra kosten helemaal niet nodig.

Extra bedrijfsvloer-oppervlakte

Kiest een ondernemer voor een semi-intensief of intensief dak, dan wint hij er extra vloeroppervlak mee. De daktuin of het park wordt een nieuw recreatiegebied voor de medewerkers, een uitbreiding van de bedrijfskantine bijvoorbeeld. Of … een extra terras voor gasten. Zeker aan horecaondernemers in je klantenkring hoef je niet uit te leggen hoe interessant het is om met een groen dak extra verkoopvloeroppervlak te creëren. En dat allemaal zonder extra grond aan te kopen tegen een dure m2-prijs.

Interpolis gaat voor groen
Bij Interpolis worden groene daken beschouwd als een slimme oplossing om waterschade te voorkomen. Het is een duurzame preventiemaatregel die veel voordeel oplevert voor ondernemers én voor de samenleving. De verzekeraar ziet het als haar missie om zoveel mogelijk daken in Nederland groen te maken.
Via Interpolis kunnen ondernemers nu veilig en deskundig een groen dak laten aanleggen, ook als ze niet verzekerd zijn bij Interpolis. Men werkt hierin samen met specialisten zoals Geert-Jan Derksen van Joosten Ecodak.
Meer informatie: www.interpolis.nl/zakelijk/slimme-oplossingen/groene-daken-zakelijk.

Conclusie

Groene daken verdienen best wat meer aandacht. Een groen dak is eigenlijk een hele slimme investering. Het is een preventiemaat­regel die waterschade voorkomt en daarnaast nog veel extra voordelen oplevert. Zoals een positief effect op het waterbeheer, de klimaatopgave, luchtkwaliteit, biodiversiteit en stikstofconcentraties. Om over de aanzienlijke besparingen, extra bedrijfsoppervlak én een beter rendement van zonnepanelen nog maar te zwijgen. Daarom is het de moeite waard je zakelijke klanten te wijzen op de preventiemogelijkheden van een groen dak. 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Interpolis MarktManagement Bedrijven.            

Nog geen abonnement op FLINK?
Dit artikel maakt deel uit van het online kennisplatform FLINK. Op FLINK vind je niet alleen de artikelen uit de Beursbengel, maar ook andere informatie voor de verzekeringsprofessional, zoals whitepapers, blogs, webinars en video's. Nog geen abonnement op FLINK? Neem dan nu een (proef)abonnement.

Emy de Cock 500

E.J.A. (Emy) de Kock

De auteur is business developer bij Interpolis.

Geert-jan Derksen 3

G. (Geert-Jan) Derksen

De auteur is werkzaam bij Joosten EcoDak.

Andere artikelen: Editie 902 - maart 2021

-->