Word abonnee

Europese Commissie publiceert voorstel: Radicale hervorming productaansprakelijkheid

De Europese Commissie heeft op 6 oktober 2022 haar langverwachte voorstellen voor de hervorming van de Europese regels inzake productaansprakelijkheid gepubliceerd. De huidige Richtlijn inzake productaansprakelijkheid (85/374/EEG) dateert uit 1985 en is al meer dan 35 jaar vrijwel ongewijzigd. De herziening is daarom een logische ontwikkeling, gelet op alle technische ontwikkelingen van de laatste decennia.De Richtlijn productaansprakelijkheid schept een kader voor risicoaansprakelijkheid voor p...

Log in om te lezen

Inloggen

Of
Foto Martin Kr�ger 500

Mr. M. (Martin) Krüger

De auteur is advocaat/partner Product Compliance & Liability bij MAAK Advocaten te Amsterdam.

Andere artikelen: Editie 920 - December 2022

-->