Word abonnee

Wanneer leidt een gebrek in een zaak tot aansprakelijkheid bij schade?

Het uitgangspunt in ons aansprakelijkheidsrecht is dat een ieder zijn eigen schade draagt. Dit is alleen anders als deze schade is toegebracht door een derde en deze derde daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Een voor de hand liggende grondslag hiervoor is de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Maar de bewijslast en daarmee het bewijsrisico rust in beginsel op de benadeelde. Dit kan tot gevolg hebben dat de benadeelde alsnog met zijn schade blijft zitten. Eenvoudigweg omdat hij het ...

Log in om te lezen

Inloggen

Of
WWW.VOOG.NL-114 Coen Fledderus

Mr. C. (Coen) Fledderus

De auteur is advocaat bij Polis Advocaten te Den Haag.

Herman Lenferink - SIVI - 500

Drs. H.W. (Herman) Lenferink MM

De auteur is managing consultant bij SIVI en de inhoudelijke initiator van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Andere artikelen: Editie 928 - oktober 2023