Word abonnee

POG-vragen in en uit de praktijk

Dit artikel is geschreven in het kader van de PE-cyclus van de erkenningsregeling RGA van de Stichting Assurantie Registratie.Vanuit de praktijk blijven er steeds vragen komen inzake de Product Oversight Governance (POG) tussen verzekeraars en onder andere de gevolmachtigd agent. Deze vragen komen, na een korte toelichting op de theorie, in dit artikel aan bod. Dat kunnen vragen zijn vanuit het werkterrein, maar ook over de POG-materie en Klant Belang Centraal (KBC).Om in te kunnen gaan op de vr...

Log in om te lezen

Inloggen

Of
Minke Verberk - kleur

M. (Minke) Verberk

De auteur is directeur van De Verzekeringsanalyse B.V. (2008) en oprichter en initiator van Easyparp.nl. Zij studeerde naast Verzekeringskunde ook Verzekeringsrecht (CILE) en Financieel recht (CSFL) aan de UvA. Daarnaast geeft zij als interim-docent de POG en KBC-cursus bij de Stichting Assurantie Registratie (SAR). In deze laatste hoedanigheid is dit artikel geschreven.

Andere artikelen: Editie 933 - mei-juni 2024