Word abonnee

Een nieuwe opzetclausule in de AVP: diverse punten van verduidelijking

De opzetclausule in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die bedoeld is om schade als gevolg van crimineel of ongewenst gedrag uit te sluiten van dekking, is al jaren onderwerp van discussie. Op 13 april 2018 wees de Hoge Raad het Shaken Baby-arrest, waarin hij zich uitliet over de uitleg van de bestaande opzetclausule. Mede naar aanleiding daarvan kwam het Verbond van Verzek...

Log in om te lezen

Inloggen

Of
Henriette Verdamx

Mr. H.P. (Henriëtte) Verdam

De auteur is advocate bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Mr. M.A. (Maaike) Boelkens

De auteur is recent afgestuurd in de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij zij haar afstudeerscriptie over de opzetclausule schreef.

Andere artikelen: Editie 897 - september 2020

-->