Word abonnee

VNAB-college: de waarde van informatie

27.06.2019 Rotterdam Fintech Evenement Schade 2019

Op 27 juni 2019 organiseert de VNAB in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit van Amsterdam (UVA) een college met de titel 'De waarde van informatie: wat mogen, willen en kunnen we weten?' Door de digitale ontwikkelingen zijn we steeds beter in staat om informatie te vergaren en te analyseren. En daarmee ook in staat om deze gegevens in te zetten bij risico-inschatting en premiestelling. Wat is nu al mogeljik? En wat zit eraan te komen? En wanneer is de grens van het toelaatbare bereikt? 

 • Datum: 27 juni 2019
 • Tijd: 14.00-17.00 uur
 • Locatie:  VNAB kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam 

Op deze middag nodigt de VNAB je uit om plaats te nemen in de collegebanken. Laat je meenemen in de wereld van data en de waarde van informatie. Prof.mr. Mop van Tiggele (EUR), prof.dr. Arjen Ronner (UvA) en prof.dr.ir. Michel Vellekoop (UvA) zijn de sprekers die je een inkijkje geven in de mogelijkheden van big data, maar ook in de gevaren en beperkingen ervan.

Programma

 • 14.00 uur Inloop
 • 14.30 uur Opening door Wim Span
 • 14.40 uur Prof.mr. Mop van Tiggele - Informatiedifferentiatie
 • 15.20 uur Prof.dr. Arjen Ronner - Toename schadegegevens
 • 15.55 uur Pauze
 • 16.20 uur Prof.dr.ir. Michel Vellekoop - Revolutie data-analyse- en onderzoekstechnieken
 • 16.55 uur Afsluiting door Wim Span
 • 17.00 uur Borrel

Informatiedifferentiatie - prof.mr. Mop van Tiggele

Informatie leidt tot differentiatie. Steeds beter zijn 'we' in staat om data te vergaren en om die in te zetten bij risico-inschatting en premiestelling. Juridisch-inhoudelijk worden daarmee de grenzen van het toelaatbare gezocht: speelt discriminatie een rol als je postcode gerelateerde informatie (tot op letterniveau) toelaat in de beoordeling van risico's? Is uit de verfijning van informatie voordeel te halen, maar ook: brengt het voor de verzekeraar (zorg)plichten met zich mee? Het is een lastig dossier, zeker wanneer daarbij bedacht wordt dat de ultieme waarheid, het (werkelijk bestaande) verschil in risicofactoren tussen man en vrouw, geen rol (meer) mag spelen. Van Tiggele verkent de bedoelde terreinen.

Toename schadegegevens - prof.dr. Arjen Ronner

Verzekeraars, klanten en intermediairs gebruiken schadegegevens om een idee te krijgen van de omvang van een risico. In colleges schadeactuariaat wordt aandacht besteed aan klassieke manieren om de prijs van een risico te berekenen. Vaak gebruiken we een periode van circa 5 jaren om zo'n berekening uit te voeren. Waarom is dat genoeg of niet? Wat verandert er voor klanten op verzekeringsgebied als de beschikbare hoeveelheid gegevens toeneemt? En misschien voor de rest van het zakendoen? Ronner presenteert tijdens dit event indrukken uit gesprekken met klanten.

Revolutie data-analyse- en onderzoekstechnieken - prof.dr.ir. Michel Vellekoop

Er is een revolutie gaande rondom technieken die gebruikt worden om grote hoeveelheden data te analyseren en ook verzekeraars zijn aan het inventariseren in hoeverre die ingezet kunnen worden om de huidige methoden en processen te verbeteren. In veel gevallen worden bestaande modellen gevoed met meer gegevens, maar er zijn ook voorbeelden waar andere gegevens gebruikt worden of gegevens op een andere manier gebruikt worden. In deze presentatie worden concrete voorbeelden besproken om te laten zien wat er op dit moment al mogelijk is. Ook gaat Vellekoop in op de vraag wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Over de sprekers

Prof.mr. Mop van Tiggele is hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is tevens raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut voor Registerexperts (NIVRE).

Prof.dr. Arjen Ronner is hoogleraar Enterprise Risk Management aan de UvA, opleidingsdirecteur van de master Insurance Science en heeft gewerkt voor Aon, Zurich en Philips. Daarnaast geeft hij lezingen over o.a. schadeactuariaat voor de SAR en de VNAB.

Prof.dr.ir. Michel Vellekoop is hoogleraar in de Actuarial Sciences & Mathematical Finance groep aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de sectie Kwantitatieve Economie. Hij is daarnaast o.a. vicevoorzitter van de commissie van het Actuarieel Genootschap die verantwoordelijk is voor de officiële prognose van sterftekansen die door verzekeraars en pensioenfondsen gebruikt wordt.

Voor wie? 

Dit event is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij een verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd partner van de VNAB. Ook niet-leden die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars zijn deze middag van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van VNAB.

Meer evenementen en webinars

-->