Word abonnee

20e PPS Congres 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...'

30.09.2022 Utrecht 2022 Schade Evenement

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch het 20ste congres van het Platform Personenschade. Tijdens dit congres nemen de deelnemers gezamenlijk de letselschadebranche onder de loep. Met name door te kijken door de bril van een ander, dus vanuit verschillende invalshoeken. Wat gaat goed en wat kan beter in de letselschadebehandeling? Waarmee is het slachtoffer van letselschade nóg beter geholpen? Wie naar zichzelf kijkt door de ogen van een ander komt tot nieuwe, verrassende inzichten. 

  • Datum: 30 september 2022
  • Tijd: 10.00 - 17.00 uur (aansluitend netwerkborrel)
  • Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
  • Organisatie: het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch

De deelnemers gaan met elkaar in discussie, wisselen ervaringen uit en bepalen vervolgacties. Innovatie in de letselschadebranche vraagt om samenwerking met elkaar: verzekeraars, belangenbehartigers, slachtoffers, adviserend (medisch) deskundigen, herstelcoaches, wetenschappers en de rechterlijke macht. Het doel is om samen te ontdekken dat er meer en andere wegen zijn om de letselschadebehandeling in Nederland nóg beter en nóg effectiever te maken, met een witboek in plaats van een zwartboek. Samen kijken naar elkaar. Samen kijken in de spiegel!

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor leden en andere geïnteresseerden. Prijs voor leden: € 450 (€ 435 bij aanmelding van meerdere personen uit dezelfde organisatie). Medewerkers van bij het Platform Personenschade aangesloten organisaties: € 295, (€ 280 bij aanmelding van meerdere personen). Prijs voor andere geïnteresseerden is € 450 (€ 435 bij aanmelding van meerdere personen uit dezelfde organisatie).

Aanmelden via 20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’ | PPS jaarcongres

Programma

09:00 - 10:00 uur: Ontvangst

10:00 - 10:10 uur: Opening door de dagvoorzitter Sophie van Hoytema

10:10 - 10:30 uur: De spiegel en de glazen bol. Door ir. Geeke Feiter-van Heuvelen

10:30 - 10:55 uur: De spiegel van Disney: 9 ½ dingen die jij anders zou doen. Door drs. Gosse Jitse Korte 
Je checkt jezelf een paar keer per dag in de spiegel. Een teken van ijdelheid…. Of van perfectionisme? Wanneer je samen met collega’s en ketenpartners klanten steeds beter wilt bedienen moet je soms anders kijken, anders denken en anders doen. Wat kun je hierbij van Disney leren? 9½ dingen de je anders zou doen als je door een Disney-bril in de spiegel kijkt!

10:55 - 11:25 uur: Koffiepauze

11:25 - 11:50 uur: De spiegel vanuit de rechter: kijken naar de procespraktijk. Door mr. Diederik Wachter
Wat ziet de rechter waarvan we als letselschadebranche kunnen leren? Op het gebied van communicatie in processtukken, omgangsnormen en deelgeschillen. Immers, het kost niks meer als je oog hebt voor de situatie van de ander. Liggen er kansen om procedures te voorkomen? Wat ziet de rechter gebeuren in langlopende letselschadezaken? Leidt de toonzetting van processtukken tot (voor)oordelen bij de rechter?

11:50 - 12:15 uur: De spiegel vanuit de wetenschap: hoezo alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht? Door prof. dr. mr. Rianka Rijnhout LLM
Het aansprakelijkheidsrecht kent voordelen, maar ook een aantal problemen. Moeten wij binnen het huidige systeem naar oplossingen zoeken of kunnen wij ook daarbuiten kijken? Wat weten wij over de werking van alternatieve vergoedingssystemen en hoe deze systemen kunnen voorzien in de behoefte van slachtoffers?

12:15 - 12:45 uur: Hoe kijken we naar elkaar? Door drs. Vréneli Stadelmaier
Kijken we verschillend naar mannen en naar vrouwen? Wat zijn dan die verschillen en hoe werkt dat door? Wat betekent dat voor vrouwen (en mannen) in hun werk en hun rol in de samenleving? In deze inspiratiespeech worden we aan het denken gezet over onze rol in dit geheel.

12:45 - 14:00 uur: Netwerklunch
Praat met je netwerk bij onder het genot van een uitgebreid (warm en koud) lunchassortiment.

14:00 - 14:45 uur: Parallelsessies - Ronde 1
Gelijktijdig vinden 8 parallelsessies plaats, waarvan je er 2 kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. De volgende sessies vinden plaats:
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’ VOL
5.“Delta-V (g)een panacee?”
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk
7. Geweldloze communicatie (max. aantal deelnemers: 50)
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

14:45 - 15:15 uur: Theepauze en wisseling parallelsessies

15:15 - 16:00 uur: Parallelsessies - Ronde 2, met de volgende sessies:
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’ VOL
5.'Delta-V (g)een panacee?'
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk
7. Geweldloze communicatie (max. aantal deelnemers: 50)
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

16:00 - 16:15 uur: Terug naar de plenaire zaal

16:15 - 16:50 uur: Slotspeech ‘Briljante mislukkingen’. Door prof. dr. Paul Iske
‘Van fouten maken kun je leren’. Een uitspraak waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn en toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig. Meer dan ooit richten we ons op succes en wissen we alle sporen van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Onze angst voor mislukking werkt bovendien belemmerend voor creatieve ideeën en innovatie. Paul Iske laat zien hoe je vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan met onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de toekomst krachtig tegemoet gaat.

16:50 - 17:00 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 - 18:30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden

Via 20e PPS Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’ | PPS jaarcongres

 

 

Meer evenementen en webinars

-->