Word abonnee

Governance event - Best practices & trends pensioenfondsen

25.06.2019 Woerden Evenement 2019 Pensioen, leven en vermogen

Op 25 juni 2019 organiseert Swalef een evenement over governance bij pensioenfondsen. Diverse sprekers gaan in op verschillende aspecten rondom het bestuur van een pensioenfonds. Zoals: wat is goede governance?, wat is goed bestuur in de zorg?, wat houdt het paritaire model in?, wat is de functie van intern toezicht bij een pensioenfonds? Ook presenteert Swalef tijdens dit evenement een update van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen - voor als je het precies wilt weten, evenals het boekje Best practices, een verzameling goede voorbeelden van bestuursmodelkeuzen voor pensioenfondsbestuurders. Als je meer wilt weten over het bestuur van een pensioenfonds, dan is dit evenement een must.

 

 • Datum: 25 juni 2019
 • Tijd: 9.30-13.00 uur
 • Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GV, Woerden

Programma

 • 09.30  - 10.00 uur:       Ontvangst met koffie en thee 
 • 10.00  - 10.10 uur:        Opening door Ernst van Win (dagvoorzitter)
 • 10.10  - 10.20 uur:        Pension fund governance en corporate governance: twee zijdes van dezelfde medaille? Door Dr. Danielle Melis, onafhankelijk bestuurder en toezichthouder financiële sector & Senior Fellow Erasmus School of Law - ICFG
 • 10.20 - 10.30 uur:        Goed bestuur in de zorg, de Wkkgz* en Code in de praktijk. Door drs. Franske Keuter, oud medisch specialist, intern toezichthouder zorg, strategisch adviseur
 • 10.30  - 10.45 uur:       Diversiteit in de pensioensector. Door Leonne Jansen, Pensioenbestuurder FNV en Hedda Renooij, Secretaris pensioenbeleid VNO-NCW en MKB-Nederland
 • 10.45  - 11.00 uur:       Van paritair naar omgekeerd gemengd; een reis met hindernissen? Door Rob Koster en Eugène van Halder, vicevoorzitter respectievelijk bestuurslid van St. Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
 • 11.00  - 11.10 uur:       Het paritaire model staat haaks op het principe van evenwichtige belangenafweging. Door Roeland van Vledder, onafhankelijk bestuurder en toezichthouder financiële instellingen
 • 11.10  - 11.20 uur:       Intern toezicht is geen doel op zich, maar een middel om een organisatie goed te laten functioneren. Door Cor van der Sluis RA CPC, diverse rollen binnen pensioenfondsen
 • 11.20 - 11.30 uur:        Goede governance komt niet vanzelf, dat is hard werken voor iedereen. Door Petra de Bruijn, onafhankelijk voorzitter van bedrijfstakpensioenfonds Meubel
 • 11.30 - 11.45 uur:        Uitreiking eerste exemplaren van de boeken aan Liesbeth Goverse, afdelingshoofd Toezicht Kleine Pensioeninstellingen bij De Nederlandsche Bank en aan Erik Bakker, Directeur BSG Pension Management B.V. en voorzitter Raad van Advies Swalef Academie
 • 11.45 - 12.00 uur:       Slotwoord door Monica Swalef
 • 12.00 - 13.00 uur:      Lunch

Aanmelden

De kosten voor deelname aan dit Governance-evenement bedragen  € 40 exclusief btw, inclusief lunch.

Meer informatie en aanmelden

Meer evenementen en webinars

-->